JUFD—637西条琉璃

JUFD—637西条琉璃

空腹及下后不可服。已付边人,莫问男女。

第一忌怒第二忌愁忧第三忌哭泣第四忌忍大小便第五忌忍饥第六忌忍渴第七忌忍热第八忌忍寒第九忌忍过用力第十忌安坐不动若犯前件忌,药势不行,偏有聚结,常自安稳,调和四体,亦不得苦读念虑。有坚积先服消石大丸下之,乃服散。

斯药之精微,非中才之所究也。或服药心中闷乱,坐服药,温药与疾争结故也。

 《子母秘录》云∶产后促迷不醒,唇口冷,已脉绝血青不语,此是晕鬼所出,血气上冲心方∶取验醋二合,鸡子一颗。《子母秘录》云∶易产法∶带飞鸟毛及蜚生虫。

《产经》云∶阿胶令烊,水着贴额上良。七月七日取乌鸡血涂面上便白,远至再三涂。

变蒸服药后微热者,亦可与除热黄芩汤方。捣草以敷疮上,立愈,神良。

Leave a Reply