00271com

00271com

此方平肝则肝逆除,补肾则肝燥息,补气则血易生。 有痰膈中焦食不得下者,有气逆者,有寒气客于胃口者,有暑气所浸者,有饮食伤者,有瘀血停滞者,有因火与痰者为多。

 歌括∶妊妇吐泻胎不安,腹痛难忍不可缓。一方治头白、秃疮、白癣疮。

 气短似喘急投用,引加大枣效如神。 又治疟寒多热少。

治当扶元补气血,审伤何物调处方。此方之妙,妙在不去清火,而惟补气补精,其奏功独神者,以诸药温润能除大热也。

有湿,有火,有气虚,有痰积,食积。特虑新产之后,用补阴之药,腻滞不行,又加肉桂以补命门之火,使火气有根,助人参以生气,且能运化地黄之类,以化精生血。

芥穗麝香宜少用,煎服胞衣离宫巢。有热、有湿、有气结于下,宜清、宜燥、宜升。

Leave a Reply